S. 3-238 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel houdende diverse wijzigingen inzake de kieswetgeving
Renť Thissen   

onverenigbaarheid
minister
cumulatie van ambten
verband wetgeving-uitvoering
Europese verkiezing
afgevaardigde
regionale verkiezingen
kiesrecht
kandidaat
landelijke verkiezing
mandaat
politieke moraal

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-238/1 3-238/1 (PDF) Wetsvoorstel 10/10/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
10/10/2003   Indiening Doc. 3-238/1 3-238/1 (PDF)
16/10/2003   Inoverwegingneming
16/10/2003   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
16/10/2003   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving