S. 3-2373 Dossierfiche K. 51-2977

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 juli 1979 betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit bepaalde bijdragen, rechten, belastingen en andere maatregelen, in uitvoering van de richtlijn 2006/84/EG van de Commissie van 23 oktober 2006
Regering G. Verhofstadt II  

EOGFL
inning der belastingen
Bulgarije
Europese fiscale samenwerking
nationale uitvoeringsmaatregel
harmonisatie van de wetgevingen
schuldvordering
RoemeniŽ
wederzijdse bijstand
toetreding tot de Europese Unie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2977/1 Wetsontwerp 8/3/2007
K. 51-2977/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 29/3/2007
3-2373/1 3-2373/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 30/3/2007
3-2373/2 3-2373/2 (PDF) Verslag namens de commissie 11/4/2007
3-2373/3 3-2373/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 12/4/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
8/3/2007   Indiening Doc. K. 51-2977/1
28/3/2007   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 822
29/3/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 276, p. 71-72
29/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 276, p. 94-95
Doc. K. 51-2977/2
29/3/2007   Aanneming zonder amendering
22/3/2007   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/45 3-82/45 (PDF)
22/3/2007   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/45 3-82/45 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
30/3/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
30/3/2007   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-2373/1 3-2373/1 (PDF)
30/3/2007   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
11/4/2007   Inschrijving op agenda
12/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-213 Hand. 3-213 (PDF)
12/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+57/-0/o0) Hand. 3-213 Hand. 3-213 (PDF)
Doc. 3-2373/3 3-2373/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
30/3/2007   Verzending naar commissie
11/4/2007   Inschrijving op agenda
11/4/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Berni Collas
11/4/2007   Bespreking
11/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
11/4/2007   Aanneming zonder amendering
11/4/2007   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 3-2373/2 3-2373/2 (PDF)
12/4/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
17/4/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
27/4/2007   Bekrachtiging en afkondiging
10/5/2007   Bekendmaking (25492-25495)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 29/3/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 12/4/2007
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 11/4/2007
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 10/4/2007 5 16/4/2007
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 10/4/2007 25 4/5/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/4/2007 10/5/2007 , blz 25492-25495

Kruispuntbank van de wetgeving