S. 3-2372 Dossierfiche K. 51-2964

Wetsontwerp tot opheffing van artikel 8 van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen, en tot wijziging van artikel 121 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten
Regering G. Verhofstadt II  

deelneming
rechtsmiddel
financiŽle voorschriften
Financial Services and Markets Authority
uitgifte van effecten
commerciŽle rechtspraak
dwangsom
financieel instrument
aandeel
geldmarkt
beslag op bezittingen
hogere rechtspraak
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2964/1 Wetsontwerp 7/3/2007
K. 51-2964/2 Tekst verbeterd door de commissie 28/3/2007
K. 51-2964/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 29/3/2007
3-2372/1 3-2372/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 30/3/2007
3-2372/2 3-2372/2 (PDF) Verslag namens de commissie 11/4/2007
3-2372/3 3-2372/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 12/4/2007
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
7/3/2007   Indiening Doc. K. 51-2964/1
22/3/2007   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 274, p. 19
28/3/2007   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 822
29/3/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 276, p. 69-71
29/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 276, p. 94
Doc. K. 51-2964/3
29/3/2007   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
30/3/2007   Overzending Doc. 3-2372/1 3-2372/1 (PDF)
30/3/2007   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
11/4/2007   Inschrijving op agenda
12/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-213 Hand. 3-213 (PDF)
12/4/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-213 Hand. 3-213 (PDF)
12/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+57/-0/o0) Hand. 3-213 Hand. 3-213 (PDF)
Doc. 3-2372/3 3-2372/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
30/3/2007   Verzending naar commissie
11/4/2007   Inschrijving op agenda
11/4/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Berni Collas
11/4/2007   Bespreking
11/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
11/4/2007   Aanneming zonder amendering
11/4/2007   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 3-2372/2 3-2372/2 (PDF)
12/4/2007   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
23/5/2007   Bekrachtiging en afkondiging
12/6/2007   Bekendmaking (31611-31612)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 29/3/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 12/4/2007
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 11/4/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
23/5/2007 12/6/2007 , blz 31611-31612

Kruispuntbank van de wetgeving