S. 3-2371 Dossierfiche K. 51-2963

Wetsontwerp op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen
Regering G. Verhofstadt II  

obligatie
deelneming
informatieverspreiding
beroepsverbod
beursnotering
kapitaalbelegging
misbruik van voorkennis
beleggingsmaatschappij
telecommunicatieregelgeving
financiŽle voorschriften
bescherming van de vennoten
Financial Services and Markets Authority
Proximus
informatie
uitgifte van effecten
Europese Economische Ruimte
dwangsom
kredietbrief
financieel instrument
strafsanctie
delegatie van bevoegdheid
eerbiediging van het privť-leven
aandeel
financiŽle transactie
vennootschapsrecht
geldmarkt
beroepsgeheim
beslag op bezittingen
telefoon- en briefgeheim
regeling van transacties
nationale uitvoeringsmaatregel
geldboete
transmissienet

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2963/1 Wetsontwerp 7/3/2007
K. 51-2963/2 Tekst verbeterd door de commissie 28/3/2007
K. 51-2963/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 29/3/2007
3-2371/1 3-2371/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 30/3/2007
3-2371/2 3-2371/2 (PDF) Verslag namens de commissie 11/4/2007
3-2371/3 3-2371/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 12/4/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
7/3/2007   Indiening Doc. K. 51-2963/1
28/3/2007   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 822
Doc. K. 51-2963/2
29/3/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 276, p. 69-71
29/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 276, p. 94
Doc. K. 51-2963/3
29/3/2007   Aanneming zonder amendering
22/3/2007   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/45 3-82/45 (PDF)
22/3/2007   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/45 3-82/45 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
30/3/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
30/3/2007   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-2371/1 3-2371/1 (PDF)
30/3/2007   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
11/4/2007   Inschrijving op agenda
12/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-213 Hand. 3-213 (PDF)
12/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-0/o0) Hand. 3-213 Hand. 3-213 (PDF)
Doc. 3-2371/3 3-2371/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
30/3/2007   Verzending naar commissie
11/4/2007   Inschrijving op agenda
11/4/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Berni Collas
11/4/2007   Bespreking
11/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
11/4/2007   Aanneming zonder amendering
11/4/2007   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 3-2371/2 3-2371/2 (PDF)
12/4/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
17/4/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
2/5/2007   Bekrachtiging en afkondiging
12/6/2007   Bekendmaking (31588-31610)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 29/3/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 12/4/2007
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 11/4/2007
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 10/4/2007 5 16/4/2007
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 10/4/2007 25 4/5/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
2/5/2007 12/6/2007 , blz 31588-31610

Kruispuntbank van de wetgeving