S. 3-2364 Dossierfiche K. 51-2722

Wetsontwerp ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie
Regering G. Verhofstadt II  

vergoeding
arbeidsbetrekking
sociale zekerheid
geweld
vrijheid van vereniging
Unia
overheidsapparaat
bestrijding van discriminatie
bewijs
gelijke behandeling
xenofobie
strafsanctie
plichten van de ambtenaar
vrijheid van meningsuiting
rechtsingang
schadevergoeding
slachtofferhulp
Myria
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2722/1 Wetsontwerp 26/10/2006
K. 51-2722/2 Amendement 26/2/2007
K. 51-2722/3 Amendementen 6/3/2007
K. 51-2722/4 Amendementen 7/3/2007
K. 51-2722/5 Advies van de Raad van State 13/3/2007
K. 51-2722/6 Verslag namens de commissie 19/3/2007
K. 51-2722/7 Tekst aangenomen door de commissie 19/3/2007
K. 51-2722/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 29/3/2007
3-2364/1 3-2364/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 30/3/2007
3-2364/2 3-2364/2 (PDF) Amendementen 18/4/2007
3-2364/3 3-2364/3 (PDF) Verslag namens de commissie 24/4/2007
3-2364/4 3-2364/4 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 26/4/2007
3-2364/5 3-2364/5 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 26/4/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
26/10/2006   Indiening Doc. K. 51-2722/1
27/2/2007   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag nr. 268 Bijlage, p. 12
14/3/2007   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 51-2722/5
19/3/2007   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-2720/9
29/3/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 276, p. 20-62 + p. 90-91
29/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+91/-19/o18)
Integraal verslag nr. 276, p. 91
Doc. K. 51-2722/8
29/3/2007   Aanneming na amendering door commissie
23/11/2006   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/39 3-82/39 (PDF)
23/11/2006   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/39 3-82/39 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
30/3/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
30/3/2007   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-2364/1 3-2364/1 (PDF)
30/3/2007   Verzending naar commissie: Justitie
19/4/2007   Inschrijving op agenda
26/4/2007   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 3-2364/2 3-2364/2 (PDF)
26/4/2007   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 3-2364/4 3-2364/4 (PDF)
26/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-216 Hand. 3-216 (PDF)
26/4/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-216 Hand. 3-216 (PDF)
26/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+42/-9/o4) Hand. 3-216 Hand. 3-216 (PDF)
Doc. 3-2364/5 3-2364/5 (PDF)
  Commissie: Justitie
30/3/2007   Verzending naar commissie
12/4/2007   Inschrijving op agenda
12/4/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux, Fauzaya Talhaoui
12/4/2007   Inleidende uiteenzetting
minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
17/4/2007   Inschrijving op agenda
17/4/2007   Niet behandeld
18/4/2007   Inschrijving op agenda
18/4/2007   Bespreking
18/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-1/o1)
18/4/2007   Aanneming zonder amendering
24/4/2007   Inschrijving op agenda
24/4/2007   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (12 stemmen)
Doc. 3-2364/3 3-2364/3 (PDF)
26/4/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
2/5/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/5/2007   Bekrachtiging en afkondiging
30/5/2007   Bekendmaking (29016-29031)
5/6/2007   Erratum (30248)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 29/3/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 26/4/2007
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 12/4/2007, 18/4/2007, 24/4/2007
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 10/4/2007 5 16/4/2007
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 10/4/2007 35 14/5/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/5/2007 30/5/2007 , blz 29016-29031
Errata
Op 5/6/2007 , blz 30248

Kruispuntbank van de wetgeving