S. 3-2360 Dossierfiche K. 51-2880

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector
Regering G. Verhofstadt II  

overheidsapparaat
arbeidsverdeling
oudere werknemer
OCMW
gemeente
pensioenvoorwaarden
overheidsadministratie
provincie
deeltijdarbeid
vergrijzing van de bevolking

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2880/1 Wetsontwerp 31/1/2007
K. 51-2880/2 Verslag namens de commissie 23/3/2007
K. 51-2880/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 29/3/2007
3-2360/1 3-2360/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 4/4/2007
3-2360/2 3-2360/2 (PDF) Verslag namens de commissie 17/4/2007
3-2360/3 3-2360/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 19/4/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
31/1/2007   Indiening Doc. K. 51-2880/1
23/3/2007   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 51-2880/2
29/3/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 276, p. 19-20
29/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+124/-0/o1)
Integraal verslag nr. 276, p. 88
Doc. K. 51-2880/3
29/3/2007   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
30/3/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
4/4/2007   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-2360/1 3-2360/1 (PDF)
4/4/2007   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
18/4/2007   Inschrijving op agenda
19/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-214 Hand. 3-214 (PDF)
19/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+43/-0/o18) Hand. 3-214 Hand. 3-214 (PDF)
Doc. 3-2360/3 3-2360/3 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
4/4/2007   Verzending naar commissie
10/4/2007   Inschrijving op agenda
10/4/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Mia De Schamphelaere
10/4/2007   Inleidende uiteenzetting
vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
10/4/2007   Bespreking
17/4/2007   Inschrijving op agenda
17/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-0/o5)
17/4/2007   Aanneming zonder amendering
17/4/2007   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-2360/2 3-2360/2 (PDF)
19/4/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
27/4/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
4/6/2007   Bekrachtiging en afkondiging
24/8/2007   Bekendmaking (44115-44116)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 29/3/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 19/4/2007
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 10/4/2007, 17/4/2007
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 10/4/2007 15 24/4/2007
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 10/4/2007 60 8/6/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
4/6/2007 24/8/2007 , blz 44115-44116

Kruispuntbank van de wetgeving