S. 3-2358 Dossierfiche K. 51-2951

Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde ze in overeenstemming te brengen met bepaalde principes van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte
Regering G. Verhofstadt II  

belastinggrondslag
vrij verkeer van kapitaal
woningbeleid
Europese Economische Ruimte
Europese verdragen
schending van het EU-recht
belastingaftrek
krediet op onroerende goederen
belasting van natuurlijke personen
vrij verkeer van werknemers
belasting der niet-verblijfhouders
recht van vestiging
huisvesting
levensverzekering
inbreukprocedure (EU)

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2951/1 Wetsontwerp 2/3/2007
K. 51-2951/2 Verslag namens de commissie 20/3/2007
K. 51-2951/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 29/3/2007
3-2358/1 3-2358/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 30/3/2007
3-2358/2 3-2358/2 (PDF) Verslag namens de commissie 11/4/2007
3-2358/3 3-2358/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 12/4/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
2/3/2007   Indiening Doc. K. 51-2951/1
20/3/2007   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 51-2951/2
29/3/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 275, p. 67-68
29/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 276, p. 87
Doc. K. 51-2951/3
29/3/2007   Aanneming zonder amendering
22/3/2007   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/45 3-82/45 (PDF)
22/3/2007   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/45 3-82/45 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
30/3/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
30/3/2007   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-2358/1 3-2358/1 (PDF)
30/3/2007   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
11/4/2007   Inschrijving op agenda
12/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-213 Hand. 3-213 (PDF)
12/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+57/-0/o0) Hand. 3-213 Hand. 3-213 (PDF)
Doc. 3-2358/3 3-2358/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
30/3/2007   Verzending naar commissie
11/4/2007   Inschrijving op agenda
11/4/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Pierre Galand
11/4/2007   Bespreking
11/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
11/4/2007   Aanneming zonder amendering
11/4/2007   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 3-2358/2 3-2358/2 (PDF)
12/4/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
17/4/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
25/4/2007   Bekrachtiging en afkondiging
10/5/2007   Bekendmaking (25488-25490)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 29/3/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 12/4/2007
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 11/4/2007
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 10/4/2007 5 16/4/2007
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 10/4/2007 20 30/4/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
25/4/2007 10/5/2007, blz 25488-25490