S. 3-2349 Dossierfiche K. 51-2944

Wetsontwerp betreffende de aspecten van gerechtelijk recht van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten
Regering G. Verhofstadt II  

jurisdictiebevoegdheid
toegang tot de rechter
handelsregelingen
territoriale bevoegdheid
industriŽle eigendom
gegevensbank
rechtsingang
kwekersrecht
schadevergoeding
beslag op bezittingen
nationale uitvoeringsmaatregel
computerprogramma
auteursrecht
intellectuele eigendom
namaak
burgerlijke rechtsvordering
octrooi
elektronisch onderdeel
kort geding
computerpiraterij
commerciŽle rechtspraak
gegevensbescherming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2944/1 Wetsontwerp 26/2/2007
K. 51-2944/2 Verslag namens de commissie 15/3/2007
K. 51-2944/3 Tekst verbeterd door de commissie 15/3/2007
K. 51-2944/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 22/3/2007
3-2349/1 3-2349/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 23/3/2007
3-2349/2 3-2349/2 (PDF) Verslag namens de commissie 28/3/2007
3-2349/3 3-2349/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 19/4/2007
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
26/2/2007   Indiening Doc. K. 51-2944/1
8/3/2007   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 270, p. 18
15/3/2007   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 51-2943/2
22/3/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 274, p. 10-11
22/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 274, p. 36
Doc. K. 51-2944/4
22/3/2007   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
23/3/2007   Overzending Doc. 3-2349/1 3-2349/1 (PDF)
23/3/2007   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
12/4/2007   Inschrijving op agenda
19/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-214 Hand. 3-214 (PDF)
19/4/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-214 Hand. 3-214 (PDF)
19/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+60/-0/o1) Hand. 3-214 Hand. 3-214 (PDF)
Doc. 3-2349/3 3-2349/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
23/3/2007   Verzending naar commissie
28/3/2007   Inschrijving op agenda
28/3/2007   Aanwijzing rapporteur(s): JoŽlle Kapompolť
28/3/2007   Bespreking
28/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
28/3/2007   Aanneming zonder amendering
28/3/2007   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-2349/2 3-2349/2 (PDF)
19/4/2007   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
10/5/2007   Bekrachtiging en afkondiging
10/5/2007   Bekendmaking (25694-25704)
14/5/2007   Erratum (26121)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 22/3/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 19/4/2007
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 28/3/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/5/2007 10/5/2007 , blz 25694-25704
Errata
Op 14/5/2007 , blz 26121

Kruispuntbank van de wetgeving