S. 3-2347 Dossierfiche K. 51-2199

Wetsontwerp tot aanvulling van de wapenwet, wat het verbod op wapensystemen met verarmd uranium betreft
Dirk Van der Maelen  

wapenbeperking
wapenopslag
vernietiging van wapens
uranium
kernwapen
wapenhandel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2199/1 Wetsvoorstel 11/1/2006
K. 51-2199/2 Amendementen 10/1/2007
K. 51-2199/3 Amendementen 7/3/2007
K. 51-2199/4 Verslag namens de commissie 16/3/2007
K. 51-2199/5 Tekst aangenomen door de commissie 16/3/2007
K. 51-2199/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 22/3/2007
3-2347/1 3-2347/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 18/4/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
11/1/2006   Indiening Doc. K. 51-2199/1
19/1/2006   Inoverwegingneming
16/3/2007   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd + nieuw opschrift) Doc. K. 51-2199/4
22/3/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 274, p. 1-9
22/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 274, p. 35
Doc. K. 51-2199/6
22/3/2007   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
23/3/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
18/4/2007   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-2347/1 3-2347/1 (PDF)
18/4/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
19/4/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
11/5/2007   Bekrachtiging en afkondiging
20/6/2007   Bekendmaking (33988)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 22/3/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 24/3/2007 15 17/4/2007
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 24/3/2007 0 17/4/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
11/5/2007 20/6/2007 , blz 33988

Kruispuntbank van de wetgeving