S. 3-2345 Dossierfiche K. 51-2845

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
Regering G. Verhofstadt II  

asielzoeker
verblijfsrecht
vreemdelingenrecht
familiemigratie
Akkoord van Schengen
buitengrens van de EU
politiek asiel
EU-onderdaan
Europa van de burgers
politiecontrole
nationale uitvoeringsmaatregel
gezin
vrij verkeer van personen
buitenlandse staatsburger

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2845/1 Wetsontwerp 11/1/2007
K. 51-2845/2 Amendementen 28/2/2007
K. 51-2845/3 Verslag namens de commissie 14/3/2007
K. 51-2845/4 Tekst aangenomen door de commissie 14/3/2007
K. 51-2845/5 Tekst aangenomen door de commissie 14/3/2007
K. 51-2845/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 22/3/2007
3-2345/1 3-2345/1 (PDF) Ontwerp geëvoceerd door de Senaat 10/4/2007
3-2345/2 3-2345/2 (PDF) Verslag namens de commissie 10/4/2007
3-2345/3 3-2345/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 12/4/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
11/1/2007   Indiening Doc. K. 51-2845/1
25/1/2007   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 261, p. 68
14/3/2007   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd + splitsing)
Het ingediend wetsontwerp ressorteerde onder de bicamerale procedure en werd hergekwalificeerd naat de optionele bicamerale procedure
Doc. K. 51-2845/3
22/3/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 273, p. 45-59
22/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+82/-17/o17)
Integraal verslag nr. 274, p. 34
Doc. K. 51-2845/6
22/3/2007   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
23/3/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
10/4/2007   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-2345/1 3-2345/1 (PDF)
10/4/2007   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
11/4/2007   Inschrijving op agenda
12/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-213 Hand. 3-213 (PDF)
12/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+48/-1/o8) Hand. 3-213 Hand. 3-213 (PDF)
Doc. 3-2345/3 3-2345/3 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
10/4/2007   Verzending naar commissie
10/4/2007   Inschrijving op agenda
10/4/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Francis Delpérée
10/4/2007   Inleidende uiteenzetting
vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
10/4/2007   Bespreking
10/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
10/4/2007   Aanneming zonder amendering
10/4/2007   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-2345/2 3-2345/2 (PDF)
12/4/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
17/4/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
25/4/2007   Bekrachtiging en afkondiging
10/5/2007   Bekendmaking (25752-25768)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 22/3/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 12/4/2007
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 10/4/2007
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 24/3/2007 15 17/4/2007
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 11/4/2007 60 11/6/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
25/4/2007 10/5/2007 , blz 25752-25768

Kruispuntbank van de wetgeving