S. 3-2343 Dossierfiche K. 51-2879

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees parlement, wat betreft de vermelding van politieke partijen boven de kandidatenlijsten op de stembiljetten
Dirk Van der Maelen   Alfons Borginon   Daniel Bacquelaine   Thierry Giet   Koen T'Sijen  

Europese verkiezing
politieke partijen
stembiljet

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2879/1 Wetsvoorstel 30/1/2007
3-2343/1 3-2343/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 22/3/2007
K. 51-2879/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 22/3/2007
3-2343/2 3-2343/2 (PDF) Verslag namens de commissie 27/3/2007
3-2343/3 3-2343/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 29/3/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
30/1/2007   Indiening Doc. K. 51-2879/1
1/2/2007   Inoverwegingneming
21/3/2007   Aanneming in commissie (zonder verslag)
22/3/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 273, p. 35-36
22/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+108/-4/o17)
Integraal verslag nr. 273, p. 43-44
Doc. K. 51-2879/2
22/3/2007   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
22/3/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
22/3/2007   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-2343/1 3-2343/1 (PDF)
22/3/2007   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
22/3/2007   Inschrijving op agenda
29/3/2007   Algemene bespreking Hand. 3-211 Hand. 3-211 (PDF)
29/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+53/-0/o11) Hand. 3-212 Hand. 3-212 (PDF)
Doc. 3-2343/3 3-2343/3 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
22/3/2007   Verzending naar commissie
27/3/2007   Inschrijving op agenda
27/3/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-Marie Happart
27/3/2007   Bespreking
27/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o1)
27/3/2007   Aanneming zonder amendering
27/3/2007   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 3-2343/2 3-2343/2 (PDF)
29/3/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
13/4/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
21/4/2007   Bekrachtiging en afkondiging
4/5/2007   Bekendmaking (23725)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 22/3/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 29/3/2007
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 27/3/2007
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 23/3/2007 15 16/4/2007
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 23/3/2007 60 31/5/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/4/2007 4/5/2007 , blz 23725

Kruispuntbank van de wetgeving