S. 3-2342 Dossierfiche K. 51-2878

Wetsontwerp tot wijziging van de kieswetgeving, wat betreft de vermelding van politieke partijen boven de kandidatenlijsten op de stembiljetten bij de verkiezingen van de federale wetgevende kamers, het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap
Dirk Van der Maelen   Alfons Borginon   Daniel Bacquelaine   Thierry Giet   Koen T'Sijen  

regionale verkiezingen
politieke partijen
landelijke verkiezing
stembiljet

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2878/1 Wetsvoorstel 30/1/2007
K. 51-2878/2 Amendement 21/3/2007
K. 51-2878/3 Tekst aangenomen door de commissie 22/3/2007
K. 51-2878/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 22/3/2007
3-2342/1 3-2342/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 23/3/2007
3-2342/2 3-2342/2 (PDF) Amendementen 27/3/2007
3-2342/3 3-2342/3 (PDF) Verslag namens de commissie 27/3/2007
3-2342/4 3-2342/4 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 27/3/2007
3-2342/5 3-2342/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 29/3/2007
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
30/1/2007   Indiening Doc. K. 51-2878/1
1/2/2007   Inoverwegingneming
21/3/2007   Aanneming in commissie (zonder verslag)
22/3/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 273, p. 34-35
22/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+124/-4/o0)
Integraal verslag nr. 273, p. 43
Doc. K. 51-2878/4
22/3/2007   Aanneming zonder amendering
22/3/2007   Inschrijving op agenda
23/3/2007   Overzending Doc. 3-2342/1 3-2342/1 (PDF)
23/3/2007   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
28/3/2007   Inschrijving op agenda
29/3/2007   Algemene bespreking Hand. 3-211 Hand. 3-211 (PDF)
29/3/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-211 Hand. 3-211 (PDF)
29/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+53/-0/o11) Hand. 3-212 Hand. 3-212 (PDF)
Doc. 3-2342/5 3-2342/5 (PDF)
29/3/2007   Aanneming zonder amendering
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
23/3/2007   Verzending naar commissie
27/3/2007   Inschrijving op agenda
27/3/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-Marie Happart
27/3/2007   Bespreking
27/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o1)
27/3/2007   Aanneming zonder amendering
27/3/2007   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 3-2342/3 3-2342/3 (PDF)
27/3/2007   Tekst aangenomen
verbeterde tekst
Doc. 3-2342/4 3-2342/4 (PDF)
29/3/2007   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
21/4/2007   Bekrachtiging en afkondiging
4/5/2007   Bekendmaking (23725-23726)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 22/3/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 29/3/2007
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 27/3/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/4/2007 4/5/2007 , blz 23725-23726

Kruispuntbank van de wetgeving