S. 3-229 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 30, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, wat het vaderschaps- en adoptieverlof betreft
Marie-Josť Laloy   

vaderschapsverlof
ouderverlof
arbeidscontract
adoptie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-229/1 3-229/1 (PDF) Wetsvoorstel 10/10/2003
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
10/10/2003   Indiening Doc. 3-229/1 3-229/1 (PDF)
16/10/2003   Inoverwegingneming
16/10/2003   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
16/10/2003   Verzending naar commissie
14/1/2004   Inschrijving op agenda
14/1/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Christel Geerts
14/1/2004   Bespreking
28/1/2004   Inschrijving op agenda
28/1/2004   Bespreking
12/5/2004   Inschrijving op agenda
12/5/2004   Bespreking
12/5/2004   Gedachtewisseling
met mevrouw Isabelle Simonis, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, over de conclusies van de Staten-Generaal van de Gezinnen
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 14/1/2004, 28/1/2004, 12/5/2004

Kruispuntbank van de wetgeving