S. 3-225 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel dat ertoe strekt artikel 1344septies van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de verplichte poging tot minnelijke schikking inzake huurcontracten op te heffen
Clotilde Nyssens    Christian Brotcorne   

verhuur van onroerend goed
uitzetting uit een woning
burgerlijke rechtsvordering
huurovereenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-225/1 3-225/1 (PDF) Wetsvoorstel 9/10/2003
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/10/2003   Indiening Doc. 3-225/1 3-225/1 (PDF)
16/10/2003   Inoverwegingneming
16/10/2003   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
16/10/2003   Verzending naar commissie
20/1/2004   Inschrijving op agenda
20/1/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Nathalie de†T'†Serclaes
20/1/2004   Bespreking
27/1/2004   Inschrijving op agenda
27/1/2004   Bespreking
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 20/1/2004, 27/1/2004

Kruispuntbank van de wetgeving