S. 3-22 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 51 van de gecoŲrdineerde wetten van 3 juni 1970 betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten om de niet-verschoonbare fout erin op te nemen voor gevallen waarin werknemers worden blootgesteld aan asbest
Anne-Marie Lizin   

asbest
civiele aansprakelijkheid
kanker
beroepsziekte

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-22/1 3-22/1 (PDF) Wetsvoorstel 3/7/2003
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
3/7/2003   Indiening
Herindiening 2-1575/1 - 2002-2003 op 31 maart 2003.
Doc. 3-22/1 3-22/1 (PDF)
17/7/2003   Inoverwegingneming
17/7/2003   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
22/3/2005   Externe adviesaanvraag: Nationale Arbeidsraad
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
17/7/2003   Verzending naar commissie
7/1/2004   Inschrijving op agenda
7/1/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Jan Van†Duppen
7/1/2004   Commissie wenst extern advies: Nationale Arbeidsraad
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 7/1/2004