S. 3-2139 Dossierfiche K. 51-2996

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen en van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen
Herman De Croo  

verkiezingspropaganda
internet
reclame
landelijke verkiezing
internetsite
Rekenhof (BelgiŽ)
strafprocedure
partijfinanciering
financiering van een verkiezing

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2996/1 Wetsvoorstel 15/3/2007
K. 51-2996/2 Amendementen 21/3/2007
3-2139/1 3-2139/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 22/3/2007
3-2139/2 3-2139/2 (PDF) Verslag namens de commissie 22/3/2007
3-2139/3 3-2139/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 22/3/2007
K. 51-2996/4 Tekst aangenomen door de commissie 22/3/2007
K. 51-2996/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 22/3/2007
K. 51-2996/3 Verslag namens de commissie 23/3/2007
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
15/3/2007   Indiening Doc. K. 51-2996/1
15/3/2007   Inoverwegingneming
15/3/2007   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 272, p. 51
21/3/2007   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 51-2996/3
22/3/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 273, p. 36-43
22/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 273, p. 44-45
Doc. K. 51-2996/5
22/3/2007   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
22/3/2007   Overzending Doc. 3-2139/1 3-2139/1 (PDF)
22/3/2007   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
22/3/2007   Inschrijving op agenda
22/3/2007   Algemene bespreking Hand. 3-210 Hand. 3-210 (PDF)
22/3/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-210 Hand. 3-210 (PDF)
22/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+54/-0/o0) Hand. 3-210 Hand. 3-210 (PDF)
Doc. 3-2139/3 3-2139/3 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
22/3/2007   Verzending naar commissie
22/3/2007   Inschrijving op agenda
22/3/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Wouter Beke
22/3/2007   Bespreking
22/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
22/3/2007   Aanneming zonder amendering
22/3/2007   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 3-2139/2 3-2139/2 (PDF)
22/3/2007   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
23/3/2007   Bekrachtiging en afkondiging
28/3/2007   Bekendmaking (17118-17121)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 22/3/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 22/3/2007
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 22/3/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
23/3/2007 28/3/2007 , blz 17118-17121

Kruispuntbank van de wetgeving