S. 3-2129 Dossierfiche K. 51-2767

Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 391sexies in het Strafwetboek en tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de strafbaarstelling en het uitbreiden van de middelen tot nietigverklaring van het gedwongen huwelijk
Regering G. Verhofstadt II  

burgerlijk recht
geweld
wetboek van strafrecht
strafrecht
schijnhuwelijk
burgerlijk wetboek
gearrangeerd huwelijk

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2767/1 Wetsontwerp 23/11/2006
K. 51-2767/2 Amendement 10/1/2007
K. 51-2767/3 Verslag namens de commissie 5/3/2007
K. 51-2767/4 Tekst aangenomen door de commissie 5/3/2007
K. 51-2767/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 15/3/2007
3-2129/1 3-2129/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 16/3/2007
3-2129/2 3-2129/2 (PDF) Verslag namens de commissie 10/4/2007
3-2129/3 3-2129/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 12/4/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
23/11/2006   Indiening Doc. K. 51-2767/1
5/3/2007   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-2767/3
8/3/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 270, p. 9-18
15/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+103/-0/o17)
Integraal verslag nr. 272, p. 62
Doc. K. 51-2767/5
15/3/2007   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
16/3/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
16/3/2007   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-2129/1 3-2129/1 (PDF)
16/3/2007   Verzending naar commissie: Justitie
3/4/2007   Inschrijving op agenda
12/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-213 Hand. 3-213 (PDF)
12/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+57/-0/o0) Hand. 3-213 Hand. 3-213 (PDF)
Doc. 3-2129/3 3-2129/3 (PDF)
  Commissie: Justitie
16/3/2007   Verzending naar commissie
28/3/2007   Inschrijving op agenda
28/3/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
28/3/2007   Bespreking
28/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
28/3/2007   Aanneming zonder amendering
10/4/2007   Inschrijving op agenda
10/4/2007   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (13 stemmen)
Doc. 3-2129/2 3-2129/2 (PDF)
12/4/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
17/4/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
25/4/2007   Bekrachtiging en afkondiging
15/6/2007   Bekendmaking (32654-32655)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 8/3/2007, 15/3/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 12/4/2007
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 28/3/2007, 10/4/2007
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 17/3/2007 15 10/4/2007
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 17/3/2007 60 25/5/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
25/4/2007 15/6/2007 , blz 32654-32655

Kruispuntbank van de wetgeving