S. 3-2128 Dossierfiche K. 51-2894

Wetsontwerp tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur
Regering G. Verhofstadt II  

drank
statiegeldheffing op vervuilend product
hergebruik van afvalstoffen
milieuheffing
belastingontheffing
verpakkingsproduct

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2894/1 Wetsontwerp 6/2/2007
K. 51-2894/2 Verslag namens de commissie 26/2/2007
K. 51-2894/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 15/3/2007
3-2128/1 3-2128/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 22/3/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
6/2/2007   Indiening Doc. K. 51-2894/1
26/2/2007   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-2894/2
8/3/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 270, p. 1-9
15/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+80/-36/o5)
Integraal verslag nr. 272, p. 61
Doc. K. 51-2894/3
15/3/2007   Aanneming zonder amendering
6/3/2007   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/44 3-82/44 (PDF)
6/3/2007   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/44 3-82/44 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
16/3/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
22/3/2007   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-2128/1 3-2128/1 (PDF)
22/3/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
22/3/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
28/3/2007   Bekrachtiging en afkondiging
10/4/2007   Bekendmaking (19803-19804)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 8/3/2007, 15/3/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 17/3/2007 0 21/3/2007
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 17/3/2007 5 21/3/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
28/3/2007 10/4/2007 , blz 19803-19804

Kruispuntbank van de wetgeving