S. 3-2127 Dossierfiche K. 51-2844

Wetsontwerp tot wijziging van de procedure tot vaststelling van de maximale referentierentevoet voor verzekeringsverrichtingen van lange duur
Regering G. Verhofstadt II  

rente
verzekeringsrecht
levensverzekering
Financial Services and Markets Authority

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2844/1 Wetsontwerp 11/1/2007
K. 51-2844/2 Verslag namens de commissie 13/2/2007
K. 51-2844/3 Tekst verbeterd door de commissie 13/2/2007
K. 51-2844/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 15/3/2007
3-2127/1 3-2127/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 20/3/2007
3-2127/2 3-2127/2 (PDF) Verslag namens de commissie 28/3/2007
3-2127/3 3-2127/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 19/4/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
11/1/2007   Indiening Doc. K. 51-2844/1
13/2/2007   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 51-2844/2
1/3/2007   Uitstel van de bespreking
Integraal verslag nr. 267
8/3/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 269, p. 66-71
15/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+76/-22/o20)
Integraal verslag nr. 272, p. 60
Doc. K. 51-2844/4
15/3/2007   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
16/3/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
20/3/2007   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-2127/1 3-2127/1 (PDF)
20/3/2007   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
12/4/2007   Inschrijving op agenda
19/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-214 Hand. 3-214 (PDF)
19/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+48/-10/o3) Hand. 3-214 Hand. 3-214 (PDF)
Doc. 3-2127/3 3-2127/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
20/3/2007   Verzending naar commissie
28/3/2007   Inschrijving op agenda
28/3/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Berni Collas
28/3/2007   Bespreking
28/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
28/3/2007   Aanneming zonder amendering
28/3/2007   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-2127/2 3-2127/2 (PDF)
19/4/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
27/4/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
8/6/2007   Bekrachtiging en afkondiging
25/7/2007   Bekendmaking (39893)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 8/3/2007, 15/3/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 19/4/2007
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 28/3/2007
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 17/3/2007 15 10/4/2007
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 21/3/2007 60 29/5/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
8/6/2007 25/7/2007 , blz 39893

Kruispuntbank van de wetgeving