S. 3-2126 Dossierfiche K. 51-2852

Wetsontwerp betreffende de bestraffing van namaak en piraterij van intellectuele eigendomsrechten
Regering G. Verhofstadt II  

auteursrecht
intellectuele eigendom
georganiseerde misdaad
namaak
vernieuwing
geneesmiddel
octrooi
ontwerp en model
gerechtelijke vervolging
douanecontrole
industriŽle eigendom
strafsanctie
fytosanitair product
grenscontrole
fraude
kwekersrecht
douane
octrooirecht
douanefraude
nationale uitvoeringsmaatregel
merk

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2852/1 Wetsontwerp 18/1/2007
K. 51-2852/2 Verslag namens de commissie 2/3/2007
K. 51-2852/3 Tekst verbeterd door de commissie 2/3/2007
K. 51-2852/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 15/3/2007
3-2126/1 3-2126/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 21/3/2007
3-2126/2 3-2126/2 (PDF) Verslag namens de commissie 28/3/2007
3-2126/3 3-2126/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 19/4/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
18/1/2007   Indiening Doc. K. 51-2852/1
2/3/2007   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 51-2852/2
8/3/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 269, p. 62-66
15/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 272, p. 60
Doc. K. 51-2852/4
15/3/2007   Aanneming zonder amendering
1/2/2007   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/42 3-82/42 (PDF)
1/2/2007   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/42 3-82/42 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
16/3/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
21/3/2007   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-2126/1 3-2126/1 (PDF)
21/3/2007   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
12/4/2007   Inschrijving op agenda
19/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-214 Hand. 3-214 (PDF)
19/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+60/-0/o0) Hand. 3-214 Hand. 3-214 (PDF)
Doc. 3-2126/3 3-2126/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
21/3/2007   Verzending naar commissie
28/3/2007   Inschrijving op agenda
28/3/2007   Aanwijzing rapporteur(s): JoŽlle Kapompolť
28/3/2007   Bespreking
28/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
28/3/2007   Aanneming zonder amendering
28/3/2007   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-2126/2 3-2126/2 (PDF)
19/4/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
27/4/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
15/5/2007   Bekrachtiging en afkondiging
18/7/2007   Bekendmaking (38734-38743)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 8/3/2007, 15/3/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 19/4/2007
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 28/3/2007
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 17/3/2007 5 21/3/2007
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 22/3/2007 20 20/4/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/5/2007 18/7/2007 , blz 38734-38743

Kruispuntbank van de wetgeving