S. 3-2124 Dossierfiche K. 51-1451

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 33 van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer
Hilde Vautmans   Guido De Padt  

wegverkeer
rijbewijs
ongeval bij het vervoer
verkeersopleiding
strafrechtspraak
verkeersregels
vluchtmisdrijf
strafsanctie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1451/1 Wetsvoorstel 22/11/2004
K. 51-1451/2 Amendementen 8/2/2007
K. 51-1451/3 Verslag namens de commissie 27/2/2007
K. 51-1451/4 Tekst aangenomen door de commissie 27/2/2007
K. 51-1451/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 15/3/2007
3-2124/1 3-2124/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 20/3/2007
3-2124/2 3-2124/2 (PDF) Amendementen 28/3/2007
3-2124/3 3-2124/3 (PDF) Verslag namens de commissie 28/3/2007
3-2124/4 3-2124/4 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 28/3/2007
3-2124/5 3-2124/5 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 12/4/2007
K. 51-1451/6 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 13/4/2007
K. 51-1451/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 25/4/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
22/11/2004   Indiening Doc. K. 51-1451/1
2/12/2004   Inoverwegingneming
27/2/2007   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 51-1451/3
8/3/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 269, p. 53-56
15/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 272, p. 57-58
Doc. K. 51-1451/5
15/3/2007   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
16/3/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
20/3/2007   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-2124/1 3-2124/1 (PDF)
20/3/2007   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
3/4/2007   Inschrijving op agenda
12/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-213 Hand. 3-213 (PDF)
12/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-0/o0) Hand. 3-213 Hand. 3-213 (PDF)
Doc. 3-2124/5 3-2124/5 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
20/3/2007   Verzending naar commissie
28/3/2007   Inschrijving op agenda
28/3/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Andrť Van Nieuwkerke
28/3/2007   Bespreking
28/3/2007   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o0)
28/3/2007   Aanneming na amendering
28/3/2007   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-2124/3 3-2124/3 (PDF)
28/3/2007   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 3-2124/4 3-2124/4 (PDF)
  [K3] Behandeling door Kamer
12/4/2007   Overzending Doc. K. 51-1451/6
23/4/2007   Aanneming in commissie (zonder verslag)
24/4/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 281, p. 57-58
25/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 283, p. 14
Doc. K. 51-1451/7
25/4/2007   Aanneming zonder amendering
25/4/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
4/6/2007   Bekrachtiging en afkondiging
26/7/2007   Bekendmaking (40009)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 8/3/2007, 15/3/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 12/4/2007
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Geamendeerd 28/3/2007
[K3] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 24/4/2007, 25/4/2007
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 17/3/2007 15 10/4/2007
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 21/3/2007 60 29/5/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
4/6/2007 26/7/2007 , blz 40009

Kruispuntbank van de wetgeving