S. 3-2123 Dossierfiche K. 51-2877

Wetsontwerp betreffende de pensioenen van de openbare sector
Regering G. Verhofstadt II  

overheidsapparaat
plaatselijke overheid
voogdijschap
uitkering aan nabestaanden
ambtenaar
personeel op contractbasis
pensioenvoorwaarden
overheidsbedrijf
pensioenregeling
overheidsadministratie
loopbaanonderbreking
gedetineerde
administratieve hervorming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2877/1 Wetsontwerp 31/1/2007
K. 51-2877/2 Amendementen 14/2/2007
K. 51-2877/3 Erratum 20/2/2007
K. 51-2877/4 Amendementen 28/2/2007
K. 51-2877/5 Verslag van het Rekenhof 28/2/2007
K. 51-2877/6 Verslag namens de commissie 9/3/2007
K. 51-2877/7 Tekst aangenomen door de commissie 9/3/2007
K. 51-2877/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 15/3/2007
3-2123/1 3-2123/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 11/4/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
31/1/2007   Indiening Doc. K. 51-2877/1
28/2/2007   Ontvangst extern advies: Rekenhof Doc. K. 51-2877/5
9/3/2007   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-2877/6
15/3/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 272, p. 34-37
15/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+111/-0/o10)
Integraal verslag nr. 272, p. 67
Doc. K. 51-2877/8
15/3/2007   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
16/3/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
11/4/2007   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-2123/1 3-2123/1 (PDF)
11/4/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
13/4/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
25/4/2007   Bekrachtiging en afkondiging
11/5/2007   Bekendmaking (25790-25813)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 15/3/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 17/3/2007 15 10/4/2007
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 17/3/2007 0 10/4/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
25/4/2007 11/5/2007 , blz 25790-25813

Kruispuntbank van de wetgeving