S. 3-2114 Dossierfiche K. 51-3085

Wetsontwerp houdende de instemming met het samenwerkingsakkoord van 9 februari 2007 tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 13 december 2002 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering en de financiering van de bodemsanering van tankstations
Regering G. Verhofstadt II  

milieurecht
bodemverontreiniging
verontreiniging door koolwaterstoffen
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)
verkooppunt
benzine
milieunorm

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-2114/1 3-2114/1 (PDF) Wetsontwerp 13/3/2007
3-2114/2 3-2114/2 (PDF) Amendementen 21/3/2007
3-2114/3 3-2114/3 (PDF) Verslag namens de commissie 21/3/2007
3-2114/4 3-2114/4 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 21/3/2007
K. 51-3085/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 20/4/2007
K. 51-3085/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 25/4/2007
K. 51-3085/2 Verslag namens de commissie 26/4/2007
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/3/2007   Indiening Doc. 3-2114/1 3-2114/1 (PDF)
13/3/2007   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
22/3/2007   Inschrijving op agenda
12/4/2007   Inschrijving op agenda
19/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-214 Hand. 3-214 (PDF)
19/4/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-214 Hand. 3-214 (PDF)
19/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+61/-0/o0) Hand. 3-214 Hand. 3-214 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
13/3/2007   Verzending naar commissie
21/3/2007   Inschrijving op agenda
21/3/2007   Aanwijzing rapporteur(s): JoŽlle Kapompolť
21/3/2007   Bespreking
21/3/2007   Stemming over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o0)
21/3/2007   Aanneming na amendering
21/3/2007   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-2114/3 3-2114/3 (PDF)
21/3/2007   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 3-2114/4 3-2114/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
19/4/2007   Overzending Doc. K. 51-3085/1
24/4/2007   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-3085/2
24/4/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 281, p. 58-59
25/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 283, p. 14-15
Doc. K. 51-3085/3
25/4/2007   Aanneming zonder amendering
25/4/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
15/5/2007   Bekrachtiging en afkondiging
20/9/2007   Bekendmaking (49641-49645)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 19/4/2007
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Geamendeerd 21/3/2007
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 24/4/2007, 25/4/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/5/2007 20/9/2007 , blz 49641-49645

Kruispuntbank van de wetgeving