S. 3-2103 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie opdat in gezondheidsgebonden materies rekening wordt gehouden met de genderdimensie en tot oprichting van een cel "Gezondheid bij vrouwen" binnen de federale overheidsdienst Volksgezondheid
Nathalie de T' Serclaes    Clotilde Nyssens    Anne-Marie Lizin    Sabine de Bethune    Fauzaya Talhaoui   

gezondheidsbeleid
gelijke behandeling van man en vrouw
gezondheidsverzorging
motie van het Parlement
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-2103/1 3-2103/1 (PDF) Voorstel van resolutie 6/3/2007
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
6/3/2007   Indiening Doc. 3-2103/1 3-2103/1 (PDF)
8/3/2007   Inoverwegingneming
8/3/2007   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
8/3/2007   Verzending naar commissie
14/3/2007   Inschrijving op agenda
14/3/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Christel Geerts
14/3/2007   Interne adviesaanvraag: Adviescomitť voor gelijke kansen
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 14/3/2007

Kruispuntbank van de wetgeving