S. 3-2100 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 373 van de programmawet (I) van 24 december 2002 betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de socialezekerheidsbijdragen en tot terugvordering van de steun aan bedrijven die overgaan tot collectief ontslag om hun winst te maximaliseren
Jean Cornil    Pierre Galand   

collectief ontslag
winst
sociale bijdrage
steun aan ondernemingen
overheidssteun
ethiek

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-2100/1 3-2100/1 (PDF) Wetsvoorstel 1/3/2007
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
1/3/2007   Indiening Doc. 3-2100/1 3-2100/1 (PDF)
8/3/2007   Inoverwegingneming
8/3/2007   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
8/3/2007   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving