S. 3-2094 Dossierfiche K. 51-2841

Wetsontwerp betreffende de internering van personen die lijden aan een geestesstoornis
Regering G. Verhofstadt II  

rechtsmiddel
rechten van de verdediging
registratierecht
rechtsvordering
burgerlijk geding
reclassering
taalgebruik
burgerlijk wetboek
tenuitvoerlegging van het vonnis
psychiatrie
geestelijk gehandicapte
slachtoffer
voorwaardelijke invrijheidstelling
voltrekking van de straf
strafstelsel
geneeswijze
judiciŽle hervorming
seksueel misdrijf
opname in psychiatrische kliniek
sociaal verweer
burgerlijke rechtspraak
strafprocedure
politie
gevangenisstraf
medische expertise
vervangende straf
rechtsbijstand

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2841/1 Wetsontwerp 10/1/2007
K. 51-2841/2 Amendementen 5/2/2007
K. 51-2841/3 Amendementen 6/2/2007
K. 51-2841/4 Verslag namens de commissie 21/2/2007
K. 51-2841/5 Tekst aangenomen door de commissie 21/2/2007
K. 51-2841/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 1/3/2007
3-2094/1 3-2094/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 2/3/2007
3-2094/2 3-2094/2 (PDF) Amendementen 20/3/2007
3-2094/3 3-2094/3 (PDF) Verslag namens de commissie 20/3/2007
3-2094/4 3-2094/4 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 20/3/2007
3-2094/5 3-2094/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 29/3/2007
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
10/1/2007   Indiening Doc. K. 51-2841/1
1/2/2007   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 262, p. 65-66
21/2/2007   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd) Doc. K. 51-2841/4
1/3/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 267, p. 59-99
1/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+87/-0/o41)
Integraal verslag nr. 268, p. 70
Doc. K. 51-2841/6
1/3/2007   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
2/3/2007   Overzending Doc. 3-2094/1 3-2094/1 (PDF)
2/3/2007   Verzending naar commissie: Justitie
22/3/2007   Inschrijving op agenda
29/3/2007   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
29/3/2007   Algemene bespreking Hand. 3-212 Hand. 3-212 (PDF)
29/3/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-212 Hand. 3-212 (PDF)
29/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+43/-0/o21) Hand. 3-212 Hand. 3-212 (PDF)
Doc. 3-2094/5 3-2094/5 (PDF)
  Commissie: Justitie
2/3/2007   Verzending naar commissie
13/3/2007   Inschrijving op agenda
13/3/2007   Niet behandeld
14/3/2007   Inschrijving op agenda
14/3/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
14/3/2007   Bespreking
20/3/2007   Inschrijving op agenda
20/3/2007   Bespreking
20/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o1)
20/3/2007   Aanneming zonder amendering
verbeterd
20/3/2007   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-2094/3 3-2094/3 (PDF)
20/3/2007   Tekst aangenomen
verbeterde tekst
Doc. 3-2094/4 3-2094/4 (PDF)
29/3/2007   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
21/4/2007   Bekrachtiging en afkondiging
13/7/2007   Bekendmaking (38271-38299)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 1/3/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 29/3/2007
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 14/3/2007, 20/3/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/4/2007 13/7/2007 , blz 38271-38299

Kruispuntbank van de wetgeving