S. 3-2093 Dossierfiche K. 51-2843

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument
Regering G. Verhofstadt II  

bescherming van de consument
Europese Economische Ruimte
handelsregelingen
rechtsingang
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2843/1 Wetsontwerp 11/1/2007
K. 51-2843/2 Erratum 29/1/2007
K. 51-2843/3 Verslag namens de commissie 13/2/2007
K. 51-2843/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 1/3/2007
3-2093/1 3-2093/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 20/3/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
25/5/2005   Bekendmaking (28167-28168)
  [K1] Behandeling door Kamer
11/1/2007   Indiening Doc. K. 51-2843/1
6/2/2007   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 51-2843/3
1/3/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 267, p. 39-41
1/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 268, p. 67-68
Doc. K. 51-2843/4
1/3/2007   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
2/3/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
20/3/2007   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-2093/1 3-2093/1 (PDF)
20/3/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
22/3/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
11/5/2007   Bekrachtiging en afkondiging
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 1/3/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 3/3/2007 15 19/3/2007
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 3/3/2007 0 19/3/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
11/5/2007 25/5/2005 , blz 28167-28168

Kruispuntbank van de wetgeving