S. 3-2085 Dossierfiche K. 51-3020

Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 13 december 2006 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, betreffende de organisatie en de financiering van het herstelrechtelijk aanbod bedoeld in de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade
Regering G. Verhofstadt II  

jeugdcriminaliteit
openbaar ministerie
voltrekking van de straf
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)
regionale financiŽn
kinderbescherming
vervangende straf

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-2085/1 3-2085/1 (PDF) Wetsontwerp 27/2/2007
3-2085/2 3-2085/2 (PDF) Verslag namens de commissie 14/3/2007
K. 51-3020/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 23/3/2007
K. 51-3020/2 Verslag namens de commissie 17/4/2007
K. 51-3020/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 25/4/2007
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
27/2/2007   Indiening Doc. 3-2085/1 3-2085/1 (PDF)
27/2/2007   Verzending naar commissie: Justitie
15/3/2007   Inschrijving op agenda
22/3/2007   Algemene bespreking Hand. 3-210 Hand. 3-210 (PDF)
22/3/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-210 Hand. 3-210 (PDF)
22/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+50/-0/o7) Hand. 3-210 Hand. 3-210 (PDF)
  Commissie: Justitie
27/2/2007   Verzending naar commissie
7/3/2007   Inschrijving op agenda
7/3/2007   Niet behandeld
14/3/2007   Inschrijving op agenda
14/3/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Olga Zrihen
14/3/2007   Bespreking
14/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
14/3/2007   Aanneming zonder amendering
14/3/2007   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-2085/2 3-2085/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
22/3/2007   Overzending Doc. K. 51-3020/1
17/4/2007   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-3018/2
24/4/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 281, p. 39-41
25/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+117/-0/o20)
Integraal verslag nr. 283, p. 9-10
Doc. K. 51-3020/3
25/4/2007   Aanneming zonder amendering
25/4/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/5/2007   Bekrachtiging en afkondiging
13/7/2007   Bekendmaking (38308-38314)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 22/3/2007
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 14/3/2007
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 24/4/2007, 25/4/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/5/2007 13/7/2007 , blz 38308-38314

Kruispuntbank van de wetgeving