S. 3-2077 Dossierfiche                  

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en zijn studies over vrouwen in de politiek
Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen  

Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
politieke participatie
participatie van vrouwen
Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
huiselijk geweld
gelijke behandeling van man en vrouw
positie van de vrouw
reclame
publieke moraal
vrouwenbeweging
maatschappelijk of themadebat
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-2077/1 3-2077/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 1/2/2007
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
24/1/2007   Indiening
24/1/2007   Verzending naar commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
  Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
24/1/2007   Verzending naar commissie
24/1/2007   Inschrijving op agenda
24/1/2007   Hoorzitting met de heer Michel Pasteel, directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
31/1/2007   Inschrijving op agenda
31/1/2007   Hoorzitting met mevrouw Vera Claes, voorzitter van de Raad van bestuur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
14/2/2007   Inschrijving op agenda
14/2/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Christel Geerts, Olga Zrihen
14/2/2007   Hoorzitting met mevrouw Petra Meier, docente Universiteit Antwerpen, Departement Politieke wetenschappen
14/2/2007   Hoorzitting met de heer Stefaan Fiers, docent KULeuven, Faculteit Sociale wetenschappen
14/2/2007   Gedachtewisseling
21/2/2007   Inschrijving op agenda
21/2/2007   Niet behandeld
28/3/2007   Inschrijving op agenda
28/3/2007   Einde behandeling
28/3/2007   Lezing van het verslag
29/3/2007   Inschrijving op agenda
29/3/2007   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 3-2077/1 3-2077/1 (PDF)
2/5/2007   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
Behandeling beëindigd 24/1/2007, 31/1/2007, 14/2/2007, 28/3/2007, 29/3/2007

Kruispuntbank van de wetgeving