S. 3-2075 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van ... tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader van de Krijgsmacht
Sabine de Bethune    Wouter Beke    Elke Tindemans   

voortgezet onderwijs
kinderbescherming
rechten van het kind
militair personeel
internationaal humanitair recht
leerling
rechtstoestand
burgerpersoneel
oorlog

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-2075/1 3-2075/1 (PDF) Wetsvoorstel 14/2/2007
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
14/2/2007   Indiening Doc. 3-2075/1 3-2075/1 (PDF)
15/2/2007   Inoverwegingneming
15/2/2007   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
19/4/2007   Inschrijving op agenda
26/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-215 Hand. 3-215 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
15/2/2007   Verzending naar commissie
17/4/2007   Inschrijving op agenda
17/4/2007   Niet behandeld
17/4/2007   Einde behandeling
26/4/2007   Vervalt
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen 26/4/2007
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd