S. 3-2073 Dossierfiche K. 51-2527

Wetsontwerp tot invoering van de mogelijkheid tot onmiddellijke inning bij verkeersovertredingen begaan door militairen
Guido De Padt   Hilde Vautmans   Ingrid Meeus  

wegverkeer
militair personeel
geldboete
overtreding van het verkeersreglement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2527/1 Wetsvoorstel 2/6/2006
K. 51-2527/2 Verslag namens de commissie 9/2/2007
K. 51-2527/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 15/2/2007
3-2073/1 3-2073/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 13/3/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
2/6/2006   Indiening Doc. K. 51-2527/1
15/6/2006   Inoverwegingneming
9/2/2007   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-2527/2
15/2/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 266, p. 47-48
15/2/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 266, p. 71
Doc. K. 51-2527/3
15/2/2007   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
16/2/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
13/3/2007   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-2073/1 3-2073/1 (PDF)
13/3/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
15/3/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
26/3/2007   Bekrachtiging en afkondiging
9/5/2007   Bekendmaking (25222-25223)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 15/2/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 26/2/2007 15 12/3/2007
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 26/2/2007 0 12/3/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/3/2007 9/5/2007 , blz 25222-25223

Kruispuntbank van de wetgeving