S. 3-2072 Dossierfiche K. 51-2835

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 220 van de wet van 4 december 1990 op de financiŽle transacties en de financiŽle markten, van artikel 121, ß 1, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten en van artikel 584 van het Gerechtelijk Wetboek en tot invoeging van artikel 41 in de wet van ... op openbare overnamebiedingen
Regering G. Verhofstadt II  

vergoeding
bescherming van de vennoten
Financial Services and Markets Authority
kort geding
commerciŽle rechtspraak
jurisdictiebevoegdheid
rechtsvordering
overnamebod
aandeel
financiŽle transactie
rechtsingang
hogere rechtspraak
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2835/1 Wetsontwerp 5/1/2007
K. 51-2835/2 Verslag namens de commissie 9/2/2007
K. 51-2835/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 15/2/2007
3-2072/1 3-2072/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 16/2/2007
3-2072/2 3-2072/2 (PDF) Verslag namens de commissie 7/3/2007
3-2072/3 3-2072/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 15/3/2007
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
5/1/2007   Indiening Doc. K. 51-2835/1
18/1/2007   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 260, p. 55-56
9/2/2007   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 51-2834/4
15/2/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 266, p. 41-46
15/2/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+83/-0/o40)
Integraal verslag nr. 266, p. 70
Doc. K. 51-2835/3
15/2/2007   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
16/2/2007   Overzending Doc. 3-2072/1 3-2072/1 (PDF)
16/2/2007   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
8/3/2007   Inschrijving op agenda
15/3/2007   Algemene bespreking Hand. 3-207 Hand. 3-207 (PDF)
15/3/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-207 Hand. 3-207 (PDF)
15/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+47/-0/o11) Hand. 3-208 Hand. 3-208 (PDF)
Doc. 3-2072/3 3-2072/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
16/2/2007   Verzending naar commissie
7/3/2007   Inschrijving op agenda
7/3/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Berni Collas
7/3/2007   Bespreking
7/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-0/o2)
7/3/2007   Aanneming zonder amendering
7/3/2007   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-2072/2 3-2072/2 (PDF)
15/3/2007   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
1/4/2007   Bekrachtiging en afkondiging
26/4/2007   Bekendmaking (22403-22405)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 15/2/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 15/3/2007
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 7/3/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
1/4/2007 26/4/2007 , blz 22403-22405

Kruispuntbank van de wetgeving