S. 3-2071 Dossierfiche K. 51-2834

Wetsontwerp op de openbare overnamebiedingen
Regering G. Verhofstadt II  

beursnotering
beleggingsmaatschappij
financiŽle voorschriften
bescherming van de vennoten
Financial Services and Markets Authority
economisch delict
financieel instrument
delegatie van bevoegdheid
overnamebod
aandeel
financiŽle transactie
vennootschapsrecht
geldmarkt
gedelegeerde wetgeving
regeling van transacties
administratieve sanctie
nationale uitvoeringsmaatregel
geldboete

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2834/1 Wetsontwerp 15/1/2007
K. 51-2834/2 Amendementen 24/1/2007
K. 51-2834/3 Amendementen 31/1/2007
K. 51-2834/4 Verslag namens de commissie 9/2/2007
K. 51-2834/5 Tekst aangenomen door de commissie 9/2/2007
K. 51-2834/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 15/2/2007
3-2071/1 3-2071/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 1/3/2007
3-2071/2 3-2071/2 (PDF) Verslag namens de commissie 7/3/2007
3-2071/3 3-2071/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 15/3/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
5/1/2007   Indiening Doc. K. 51-2834/1
9/2/2007   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-2834/4
15/2/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 266, p. 41-46
15/2/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+84/-0/o41)
Integraal verslag nr. 266, p. 69-70
Doc. K. 51-2834/6
15/2/2007   Aanneming na amendering door commissie
18/1/2007   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/41 3-82/41 (PDF)
18/1/2007   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/41 3-82/41 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
16/2/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
1/3/2007   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-2071/1 3-2071/1 (PDF)
1/3/2007   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
8/3/2007   Inschrijving op agenda
15/3/2007   Algemene bespreking Hand. 3-207 Hand. 3-207 (PDF)
15/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+48/-0/o8) Hand. 3-208 Hand. 3-208 (PDF)
Doc. 3-2071/3 3-2071/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
1/3/2007   Verzending naar commissie
7/3/2007   Inschrijving op agenda
7/3/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Berni Collas
7/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-0/o2)
7/3/2007   Aanneming zonder amendering
7/3/2007   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-2071/2 3-2071/2 (PDF)
15/3/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
16/3/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
1/4/2007   Bekrachtiging en afkondiging
26/4/2007   Bekendmaking (22378-22402)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 15/2/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 15/3/2007
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 7/3/2007
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 26/2/2007 5 2/3/2007
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 2/3/2007 30 10/4/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
1/4/2007 26/4/2007 , blz 22378-22402

Kruispuntbank van de wetgeving