S. 3-2069 Dossierfiche K. 51-2848

Wetsontwerp betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme
Regering G. Verhofstadt II  

terrorisme
slachtoffer
verzekering
arbeidsongevallenverzekering
autoverzekering
schadeverzekering
levensverzekering
particuliere verzekering
Financial Services and Markets Authority
vergoeding
verplichte verzekering
verzekeringsmaatschappij
financiŽle solvabiliteit
wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering
kosten voor ziekenhuisopname
verzekeringsrecht
delegatie van bevoegdheid
verzekeringsovereenkomst
financiŽle stabiliteit

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2848/1 Wetsontwerp 15/1/2007
K. 51-2848/2 Amendementen 31/1/2007
K. 51-2848/3 Verslag namens de commissie 12/2/2007
K. 51-2848/4 Tekst aangenomen door de commissie 12/2/2007
K. 51-2848/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 15/2/2007
3-2069/1 3-2069/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 3/3/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
15/1/2007   Indiening Doc. K. 51-2848/1
12/2/2007   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-2848/3
15/2/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 266, p. 40-41
15/2/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 266, p. 69
Hand. 3-204 Hand. 3-204 (PDF)
Doc. K. 51-2848/5
15/2/2007   Aanneming na amendering door commissie
1/2/2007   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/42 3-82/42 (PDF)
1/2/2007   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/42 3-82/42 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
16/2/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
3/3/2007   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-2069/1 3-2069/1 (PDF)
3/3/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
8/3/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
1/4/2007   Bekrachtiging en afkondiging
15/5/2007   Bekendmaking (26350-26356)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 15/2/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 26/2/2007 5 2/3/2007
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 26/2/2007 0 2/3/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
1/4/2007 15/5/2007 , blz 26350-26356

Kruispuntbank van de wetgeving