S. 3-2068 Dossierfiche K. 51-2341

Wetsontwerp betreffende de hervorming van de echtscheiding
Regering G. Verhofstadt II  

burgerlijke rechtsvordering
rechtsmiddel
alimentatieplicht
echtscheiding

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2341/1 Wetsontwerp 15/3/2006
K. 51-2341/2 Amendementen 12/5/2006
K. 51-2341/3 Amendementen 7/6/2006
K. 51-2341/4 Amendementen 14/6/2006
K. 51-2341/5 Amendementen 21/6/2006
K. 51-2341/6 Amendementen 28/6/2006
K. 51-2341/7 Verslag namens de subcommissie 18/7/2006
K. 51-2341/8 Amendementen 17/10/2006
K. 51-2341/9 Amendementen 7/11/2006
K. 51-2341/10 Amendement 10/11/2006
K. 51-2341/11 Amendementen 14/11/2006
K. 51-2341/12 Amendementen 30/11/2006
K. 51-2341/13 Amendementen 12/12/2006
K. 51-2341/14 Amendement 14/12/2006
K. 51-2341/15 Amendement 10/1/2007
K. 51-2341/16 Amendementen 24/1/2007
K. 51-2341/17 Amendementen 5/2/2007
K. 51-2341/18 Verslag namens de commissie 9/2/2007
K. 51-2341/19 Tekst aangenomen door de commissie 9/2/2007
K. 51-2341/20 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 14/2/2007
K. 51-2341/21 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 15/2/2007
3-2068/1 3-2068/1 (PDF) Ontwerp geëvoceerd door de Senaat 16/2/2007
3-2068/2 3-2068/2 (PDF) Amendementen 7/3/2007
3-2068/3 3-2068/3 (PDF) Amendementen 13/3/2007
3-2068/4 3-2068/4 (PDF) Verslag namens de commissie 21/3/2007
3-2068/5 3-2068/5 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 21/3/2007
3-2068/6 3-2068/6 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 22/3/2007
3-2068/7 3-2068/7 (PDF) Aanvullend verslag na terugzending door de plenaire vergadering 22/3/2007
3-2068/8 3-2068/8 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie na terugzending door de plenaire vergadering 22/3/2007
3-2068/9 3-2068/9 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 22/3/2007
K. 51-2341/22 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 27/3/2007
K. 51-2341/23 Amendementen 27/3/2007
K. 51-2341/24 Verslag namens de commissie 29/3/2007
K. 51-2341/25 Tekst verbeterd door de commissie 30/3/2007
K. 51-2341/26 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 12/4/2007
K. 51-2341/27 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 12/4/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
15/3/2006   Indiening Doc. K. 51-2341/1
9/2/2007   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd) Doc. K. 51-2341/18
14/2/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 265, p. 3-65
15/2/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 266, p. 61-62
15/2/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+78/-37/o6)
Integraal verslag nr. 266, p. 62-68
Doc. K. 51-2341/21
15/2/2007   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
16/2/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
16/2/2007   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-2068/1 3-2068/1 (PDF)
16/2/2007   Verzending naar commissie: Justitie
15/3/2007   Inschrijving op agenda
22/3/2007   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 3-2068/6 3-2068/6 (PDF)
22/3/2007   Algemene bespreking Hand. 3-210 Hand. 3-210 (PDF)
22/3/2007   Terugzending naar commissie: Justitie
22/3/2007   Inschrijving op agenda
22/3/2007   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 3-2068/2 3-2068/2 (PDF)
22/3/2007   Algemene bespreking Hand. 3-210 Hand. 3-210 (PDF)
22/3/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-210 Hand. 3-210 (PDF)
22/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+37/-14/o6) Hand. 3-210 Hand. 3-210 (PDF)
  Commissie: Justitie
16/2/2007   Verzending naar commissie
28/2/2007   Inschrijving op agenda
28/2/2007   Inleidende uiteenzetting
minister van Justitie
28/2/2007   Regeling der werkzaamheden
28/2/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Olga Zrihen
28/2/2007   Inleidende uiteenzetting
vice-eerste minister en minister van Justitie
28/2/2007   Regeling der werkzaamheden
6/3/2007   Inschrijving op agenda
6/3/2007   Hoorzitting met mevrouw Willame-Boonen, Conseil des femmes francophones de Belgique
6/3/2007   Hoorzitting met mevrouw Bachir, Vie féminine
6/3/2007   Hoorzitting met mevrouw Claude, Femmes prévoyantes socialistes
6/3/2007   Hoorzitting met mevrouw A. Vandekerckhove, Kinderrechtencommissaris
7/3/2007   Inschrijving op agenda
7/3/2007   Bespreking
13/3/2007   Inschrijving op agenda
13/3/2007   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-5/o2)
13/3/2007   Aanneming na amendering
20/3/2007   Inschrijving op agenda
20/3/2007   Niet behandeld
21/3/2007   Inschrijving op agenda
21/3/2007   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 3-2068/4 3-2068/4 (PDF)
21/3/2007   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 3-2068/5 3-2068/5 (PDF)
  [K3] Behandeling door Kamer
22/3/2007   Overzending Doc. K. 51-2341/22
29/3/2007   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 51-2341/24
12/4/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 277, p. 56-64 + nr. 278, p. 220
12/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+81/-32/o6)
Integraal verslag nr. 278, p. 220-221
Doc. K. 51-2341/27
22/3/2007   Terugzending naar commissie
22/3/2007   Inschrijving op agenda
22/3/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Olga Zrihen
22/3/2007   Bespreking
22/3/2007   Stemming over het geheel: geamendeerd (+11/-2/o0)
22/3/2007   Aanneming na amendering
22/3/2007   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 3-2068/7 3-2068/7 (PDF)
22/3/2007   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 3-2068/8 3-2068/8 (PDF)
13/4/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
27/4/2007   Bekrachtiging en afkondiging
7/6/2007   Bekendmaking (30881-30890)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 14/2/2007, 15/2/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 22/3/2007
Commissie: Justitie
Geamendeerd 28/2/2007, 6/3/2007, 7/3/2007, 13/3/2007, 21/3/2007
Commissie: Justitie
Geamendeerd 22/3/2007
[K3] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 12/4/2007
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 26/2/2007 15 12/3/2007
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 26/2/2007 60 7/5/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/4/2007 7/6/2007, blz 30881-30890