S. 3-2066 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 augustus 1990 houdende oprichting van een commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking, tot wijziging van de artikelen 348, 350, 351 en 352 van het Strafwetboek en tot opheffing van artikel 353 van hetzelfde Wetboek
Annemie Van de Casteele    Jacinta De Roeck    Christine Defraigne    Mia De Schamphelaere    Jihane Annane    Wouter Beke   

Nationale Evaluatiecommissie inzake zwangerschapsafbreking
wetboek van strafrecht
officiŽle statistiek
strafrecht
abortus
Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI)
verslag over de werkzaamheden

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-2066/1 3-2066/1 (PDF) Wetsvoorstel 9/2/2007
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/2/2007   Indiening Doc. 3-2066/1 3-2066/1 (PDF)
15/2/2007   Inoverwegingneming
15/2/2007   Verzending naar verenigde commissies: Just./Soc. Aangelegenheden
  Commissie: Just./Soc. Aangelegenheden
15/2/2007   Verzending naar verenigde commissies
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Just./Soc. Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving