S. 3-2065 Dossierfiche K. 51-2858

Wetsontwerp tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en van de wet van 22 februari 1965 waarbij aan de gemeenten wordt toegestaan parkeergeld op motorrijtuigen in te voeren
Regering G. Verhofstadt II  

verkeersregels
strafsanctie
parkeerterrein
sociaal gedrag
wegverkeer
verkeersveiligheid
strafrecht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2858/1 Wetsontwerp 23/1/2007
K. 51-2858/2 Amendementen 31/1/2007
K. 51-2858/3 Verslag namens de commissie 7/2/2007
K. 51-2858/4 Tekst aangenomen door de commissie 7/2/2007
K. 51-2858/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 8/2/2007
3-2065/1 3-2065/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 6/3/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
23/1/2007   Indiening Doc. K. 51-2858/1
7/2/2007   Aanneming in commissie (geamendeerd + nieuw opschrift) Doc. K. 51-2858/3
8/2/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 263, p. 71-76
8/2/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 264, p. 56-57
Doc. K. 51-2858/5
8/2/2007   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
9/2/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
6/3/2007   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-2065/1 3-2065/1 (PDF)
6/3/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
8/3/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
20/3/2007   Bekrachtiging en afkondiging
6/4/2007   Bekendmaking (19588-19589)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 8/2/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 10/2/2007 15 5/3/2007
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 10/2/2007 0 5/3/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
20/3/2007 6/4/2007 , blz 19588-19589

Kruispuntbank van de wetgeving