S. 3-2064 Dossierfiche K. 51-2839

Wetsontwerp betreffende de bekrachtiging van bepaalde koninklijke besluiten
Regering G. Verhofstadt II  

luchtverkeersleiding
luchthaven
luchtverkeer
licentie
parafiscale heffing
gedelegeerde wetgeving
besluit

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2839/1 Wetsontwerp 9/1/2007
K. 51-2839/2 Amendement 31/1/2007
K. 51-2839/3 Verslag namens de commissie 7/2/2007
K. 51-2839/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 8/2/2007
3-2064/1 3-2064/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 15/2/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
9/1/2007   Indiening Doc. K. 51-2839/1
7/2/2007   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-2839/3
8/2/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 263 , p. 68-71+ nr. 264, p. 56
8/2/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+103/-0/o18)
Integraal verslag nr. 264, p. 56
Doc. K. 51-2839/4
8/2/2007   Aanneming zonder amendering
1/2/2007   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/42 3-82/42 (PDF)
1/2/2007   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/42 3-82/42 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
9/2/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
15/2/2007   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-2064/1 3-2064/1 (PDF)
15/2/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
15/2/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
8/3/2007   Bekrachtiging en afkondiging
23/3/2007   Bekendmaking (16287)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 8/2/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 10/2/2007 5 14/2/2007
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 10/2/2007 0 14/2/2007
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Evocatietermijn 10/2/2007 0
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
8/3/2007 23/3/2007 , blz 16287

Kruispuntbank van de wetgeving