S. 3-2062 Dossierfiche K. 51-2780

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 juli 1971 houdende oprichting van De Post en tot wijziging van de wet van 26 december 1956 op de postdienst
Regering G. Verhofstadt II  

civiele aansprakelijkheid
strafsanctie
port
overheidsbedrijf
pensioenregeling
financiŽle dienst van de post
strafverjaring
telefoon- en briefgeheim
postdienst
universele dienst
personeelsstatuut
Wereldpostunie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2780/1 Wetsontwerp 29/11/2006
K. 51-2780/2 Erratum 15/12/2006
K. 51-2780/3 Amendementen 24/1/2007
K. 51-2780/4 Verslag namens de commissie 2/2/2007
K. 51-2780/5 Tekst aangenomen door de commissie 2/2/2007
K. 51-2780/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 8/2/2007
3-2062/1 3-2062/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 6/3/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
29/11/2006   Indiening Doc. K. 51-2780/1
2/2/2007   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-2780/4
8/2/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 263, p. 76-77
8/2/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 264, p. 55
Doc. K. 51-2780/6
8/2/2007   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
9/2/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
6/3/2007   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-2062/1 3-2062/1 (PDF)
6/3/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
8/3/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
1/4/2007   Bekrachtiging en afkondiging
14/5/2007   Bekendmaking (26114-26117)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 8/2/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 10/2/2007 15 5/3/2007
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 10/2/2007 0 5/3/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
1/4/2007 14/5/2007 , blz 26114-26117

Kruispuntbank van de wetgeving