S. 3-2061 Dossierfiche K. 51-2836

Wetsontwerp tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer
Regering G. Verhofstadt II  

jongere
rijbewijs
verkeersopleiding
strafsanctie
overtreding van het verkeersreglement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2836/1 Wetsontwerp 8/1/2007
K. 51-2836/2 Amendement 17/1/2007
K. 51-2836/3 Verslag namens de commissie 30/1/2007
K. 51-2836/4 Tekst aangenomen door de commissie 30/1/2007
K. 51-2836/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 8/2/2007
3-2061/1 3-2061/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 6/3/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
8/1/2007   Indiening Doc. K. 51-2836/1
30/1/2007   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 51-2836/3
8/2/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 263, p. 63-68
8/2/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+103/-13/o4)
Integraal verslag nr. 264, p. 54-55
Doc. K. 51-2836/5
8/2/2007   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
9/2/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
6/3/2007   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-2061/1 3-2061/1 (PDF)
6/3/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
8/3/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
21/4/2007   Bekrachtiging en afkondiging
26/7/2007   Bekendmaking (40007)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 8/2/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 10/2/2007 15 5/3/2007
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 10/2/2007 0 5/3/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/4/2007 26/7/2007 , blz 40007

Kruispuntbank van de wetgeving