S. 3-2060 Dossierfiche K. 51-2756

Wetsontwerp tot wijziging van de regeling betreffende de aflevering van het uitvindingsoctrooi en het takssysteem inzake uitvindingsoctrooien en inzake aanvullende beschermingscertificaten
Regering G. Verhofstadt II  

geneesmiddel
octrooi
fytosanitair product
Europees octrooi
parafiscale heffing

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2756/1 Wetsontwerp 20/11/2006
K. 51-2756/2 Amendementen 24/1/2007
K. 51-2756/3 Verslag namens de commissie 5/2/2007
K. 51-2756/4 Tekst aangenomen door de commissie 5/2/2007
K. 51-2756/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 8/2/2007
3-2060/1 3-2060/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 15/2/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
20/11/2006   Indiening Doc. K. 51-2756/1
5/2/2007   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd) Doc. K. 51-2756/3
8/2/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 263, p. 60-62
8/2/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 264, p. 54
Doc. K. 51-2756/5
8/2/2007   Aanneming na amendering door commissie
7/12/2006   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/40 3-82/40 (PDF)
7/12/2006   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/40 3-82/40 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
9/2/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
15/2/2007   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-2060/1 3-2060/1 (PDF)
15/2/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
15/2/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
6/3/2007   Bekrachtiging en afkondiging
12/4/2007   Bekendmaking (20175-20181)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 8/2/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 10/2/2007 5 14/2/2007
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 10/2/2007 0 14/2/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
6/3/2007 12/4/2007 , blz 20175-20181

Kruispuntbank van de wetgeving