S. 3-2059 Dossierfiche K. 51-2747

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende de procedure inzake indiening van Europese octrooiaanvragen en de gevolgen van deze aanvragen en van de Europese octrooien in BelgiŽ
Regering G. Verhofstadt II  

octrooi
commerciŽle rechtspraak
industriŽle eigendom
taalgebruik
Europees octrooi
parafiscale heffing
octrooirecht

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2747/1 Wetsontwerp 14/11/2006
K. 51-2747/2 Amendementen 24/1/2007
K. 51-2747/3 Verslag namens de commissie 1/2/2007
K. 51-2747/4 Tekst aangenomen door de commissie 1/2/2007
K. 51-2747/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 8/2/2007
3-2059/1 3-2059/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 6/3/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
14/11/2006   Indiening Doc. K. 51-2747/1
1/2/2007   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-2747/3
8/2/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 263, p. 59-60
8/2/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 264, p. 54
Doc. K. 51-2747/5
8/2/2007   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
9/2/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
6/3/2007   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-2059/1 3-2059/1 (PDF)
6/3/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
8/3/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
21/4/2007   Bekrachtiging en afkondiging
4/9/2007   Bekendmaking (45943-45946)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 8/2/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 10/2/2007 15 5/3/2007
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 10/2/2007 0 5/3/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/4/2007 4/9/2007 , blz 45943-45946

Kruispuntbank van de wetgeving