S. 3-2057 Dossierfiche K. 51-2775

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 maart 2003 tot instelling van een basis-bankdienst
Regering G. Verhofstadt II  

administratief toezicht
kredietinstelling
bankactiviteit
sociale rechten
universele dienst
financiŽle voorschriften
bank
bescherming van de consument
commerciŽle rechtspraak
strafrecht
sociaal achtergestelde groep
schuldenlast
bankkosten
bankdeposito
financiŽle dienst van de post
gratis diensten
beslag op bezittingen
bemiddelaar
sociale uitsluiting

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2775/1 Wetsontwerp 27/11/2006
K. 51-2775/2 Verslag namens de commissie 30/1/2007
K. 51-2775/3 Tekst verbeterd door de commissie 30/1/2007
K. 51-2775/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 8/2/2007
3-2057/1 3-2057/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 6/3/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
27/11/2006   Indiening Doc. K. 51-2775/1
30/1/2007   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 51-2775/2
8/2/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 263, p. 52-54
8/2/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 264, p. 53
Doc. K. 51-2775/4
8/2/2007   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
9/2/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
6/3/2007   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-2057/1 3-2057/1 (PDF)
6/3/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
8/3/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
1/4/2007   Bekrachtiging en afkondiging
24/4/2007   Bekendmaking (21790-21791)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 8/2/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 10/2/2007 15 5/3/2007
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 10/2/2007 0 5/3/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
1/4/2007 24/4/2007 , blz 21790-21791

Kruispuntbank van de wetgeving