S. 3-2056 Dossierfiche K. 51-2730

Wetsontwerp met betrekking tot de kosteloze borgtocht
Regering G. Verhofstadt II  

burgerlijk recht
verbintenisrecht
consumptief krediet
burgerlijk wetboek
erfrecht
garantie
schuldvordering
kredietgarantie
erfenis

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2730/1 Wetsontwerp 6/11/2006
K. 51-2730/2 Amendementen 9/1/2007
K. 51-2730/3 Verslag namens de commissie 30/1/2007
K. 51-2730/4 Tekst aangenomen door de commissie 30/1/2007
K. 51-2730/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 8/2/2007
3-2056/1 3-2056/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 1/3/2007
3-2056/2 3-2056/2 (PDF) Amendementen 28/3/2007
3-2056/3 3-2056/3 (PDF) Verslag namens de commissie 10/4/2007
3-2056/4 3-2056/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 12/4/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
6/11/2006   Indiening Doc. K. 51-2730/1
30/1/2007   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd) Doc. K. 51-2730/3
8/2/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 263, p. 47-50
8/2/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 264, p. 52-53
Doc. K. 51-2730/5
8/2/2007   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
9/2/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
1/3/2007   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-2056/1 3-2056/1 (PDF)
1/3/2007   Verzending naar commissie: Justitie
3/4/2007   Inschrijving op agenda
12/4/2007   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 3-2056/2 3-2056/2 (PDF)
12/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-213 Hand. 3-213 (PDF)
12/4/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-213 Hand. 3-213 (PDF)
12/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+38/-5/o11) Hand. 3-213 Hand. 3-213 (PDF)
Doc. 3-2056/4 3-2056/4 (PDF)
  Commissie: Justitie
1/3/2007   Verzending naar commissie
28/3/2007   Inschrijving op agenda
28/3/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
28/3/2007   Bespreking
28/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-1/o0)
28/3/2007   Aanneming zonder amendering
10/4/2007   Inschrijving op agenda
10/4/2007   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (13 stemmen)
Doc. 3-2056/3 3-2056/3 (PDF)
12/4/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
17/4/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
3/6/2007   Bekrachtiging en afkondiging
27/6/2007   Bekendmaking (35012-35013)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 8/2/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 12/4/2007
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 28/3/2007, 10/4/2007
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 10/2/2007 15 5/3/2007
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 2/3/2007 60 10/5/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
3/6/2007 27/6/2007 , blz 35012-35013

Kruispuntbank van de wetgeving