S. 3-2055 Dossierfiche K. 51-2788

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (III)
Regering G. Verhofstadt II  

programmawet
bestuursmaatregel
administratieve formaliteit
hypotheek
achternaam
Kruispuntbank van Ondernemingen
notaris
schadeverzekering
overstroming
verzekeringsberoep
concurrentievermogen
beroepsopleiding
bijscholing
ondernemingsloket
zelfstandig beroep
buitenlandse staatsburger
magistraat
beroepsorde
stedenbouwkundig beroep
rechterlijk beroep
broeikasgas
verdelgingsmiddel
strafsanctie
veiligheid van het product
genetisch gemodificeerd organisme
beslag op bezittingen
bio-ethiek
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
medische gegevens
eerbiediging van het privé-leven
pensioenregeling
werknemer in loondienst
sociale zekerheid
arbeidsduur
werkgelegenheidsbevordering
werkloosheidsbestrijding
rechtstoestand
cumulatie van inkomsten
adoptie
ouderverlof
vroedvrouw
beroepskwalificatie
onderwijsprogramma
recht van vestiging
apotheek
rechten van de zieke
dokter
apotheker
rechtsmiddel
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
ziekteverzekering
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
Keuringsdienst van waren
voedselveiligheid
gezondheid van dieren
bijproduct
bevoegdheidsoverdracht
cosmetisch product
dierenarts
inkomstenbelasting
regionaal parlement
terminologie
kansspel
speelautomaat
BTW
onverenigbaarheid
beveiliging en bewaking
hotelindustrie
toerisme
passagier
leidinggevend administratief personeel
burgerpersoneel
materiaalbeheer
beroepsloopbaan
politie
loon
onlinegame
digitaal spel
rechten van passagiers

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2788/1 Wetsontwerp 5/12/2006
K. 51-2788/2 Amendementen ingediend in de commissie 5/12/2006
K. 51-2788/3 Amendementen ingediend in de commissie 9/1/2007
K. 51-2788/4 Amendement ingediend in de commissie 10/1/2007
K. 51-2788/5 Amendementen ingediend in de commissie 10/1/2007
K. 51-2788/6 Amendementen ingediend in de commissie 16/1/2007
K. 51-2788/7 Amendementen ingediend in de commissie 16/1/2007
K. 51-2788/8 Verslag namens de commissie 18/1/2007
K. 51-2788/9 Verslag namens de commissie 19/1/2007
K. 51-2788/10 Verslag namens de commissie 19/1/2007
K. 51-2788/11 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 23/1/2007
K. 51-2788/12 Verslag namens de commissie 24/1/2007
K. 51-2788/13 Verslag namens de commissie 24/1/2007
K. 51-2788/14 Verslag namens de commissie 1/2/2007
K. 51-2788/15 Aanvullend verslag namens de commissie 1/2/2007
K. 51-2788/16 Tekst aangenomen door de commissies 1/2/2007
K. 51-2788/17 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 8/2/2007
K. 51-2788/18 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 8/2/2007
3-2055/1 3-2055/1 (PDF) Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat 15/2/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
5/12/2006   Indiening
Bepaligen gelicht uit het ontwerp 51-2760
Doc. K. 51-2788/1
1/2/2007   Aanneming door de commissies (geamendeerd) Doc. K. 51-2788/16
8/2/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 263, p. 34-44 + p. 50-52 +nr. 264, p. 38-44 + p. 50-51
8/2/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+77/-9/o35)
Integraal verslag nr. 264, p. 51
Hand. 3-203 Hand. 3-203 (PDF)
Doc. K. 51-2788/18
8/2/2007   Aanneming na amendering door commissie
7/12/2006   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/40 3-82/40 (PDF)
7/12/2006   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/40 3-82/40 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
9/2/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
15/2/2007   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-2055/1 3-2055/1 (PDF)
15/2/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
15/2/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
1/3/2007   Bekrachtiging en afkondiging
14/3/2007   Bekendmaking (13954-13620)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 8/2/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geëvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 10/2/2007 5 14/2/2007
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 10/2/2007 0 14/2/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
1/3/2007 14/3/2007 , blz 13954-13620

Kruispuntbank van de wetgeving