S. 3-2049 Dossierfiche K. 51-2831

Wetsontwerp houdende diverse wijzigingen inzake accijnzen
Regering G. Verhofstadt II  

luchtverontreiniging
milieuheffing
Bulgarije
gasdistributie
zwavel
verwarming
gasolie
elektriciteitsvoorziening
belastingontheffing
gedelegeerde wetgeving
tabaksindustrie
overgangsperiode (EU)
biobrandstof
hulp aan minderbegunstigden
invoer (EU)
laag loon
RoemeniŽ
heffing op brandstoffen
tabak
vervangende brandstof
elektrische energie
accijns
aardgas

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2831/1 Wetsontwerp 22/12/2006
K. 51-2831/2 Verslag namens de commissie 24/1/2007
K. 51-2831/3 Tekst verbeterd door de commissie 24/1/2007
K. 51-2831/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 1/2/2007
3-2049/1 3-2049/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 8/2/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
22/12/2006   Indiening Doc. K. 51-2831/1
24/1/2007   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 51-2831/2
1/2/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 262, p. 45-46
1/2/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+101/-0/o38)
Integraal verslag nr. 262, p. 69-70
Doc. K. 51-2831/4
1/2/2007   Aanneming zonder amendering
18/1/2007   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/41 3-82/41 (PDF)
18/1/2007   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/41 3-82/41 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
2/2/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
8/2/2007   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-2049/1 3-2049/1 (PDF)
8/2/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
8/2/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
25/2/2007   Bekrachtiging en afkondiging
5/3/2007   Bekendmaking (10889-10893)
13/3/2007   Erratum (13426)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 1/2/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 3/2/2007 5 7/2/2007
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 3/2/2007 0 7/2/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
25/2/2007 5/3/2007 , blz 10889-10893
Errata
Op 13/3/2007 , blz 13426

Kruispuntbank van de wetgeving