S. 3-2048 Dossierfiche K. 51-2769

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 107 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders
Regering G. Verhofstadt II  

gezinsuitkering
Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten
kinderoppas
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2769/1 Wetsontwerp 24/11/2006
K. 51-2769/2 Verslag namens de commissie 29/1/2007
K. 51-2769/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 1/2/2007
3-2048/1 3-2048/1 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 27/2/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
24/11/2006   Indiening Doc. K. 51-2769/1
29/1/2007   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-2769/2
1/2/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 262, p. 42-45
1/2/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+101/-18/o20)
Integraal verslag nr. 262, p. 69
Doc. K. 51-2769/3
1/2/2007   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
2/2/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
27/2/2007   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 3-2048/1 3-2048/1 (PDF)
27/2/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
1/3/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
21/4/2007   Bekrachtiging en afkondiging
22/6/2007   Bekendmaking (34542-34543)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 1/2/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 3/2/2007 15 26/2/2007
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 3/2/2007 0 26/2/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
21/4/2007 22/6/2007 , blz 34542-34543

Kruispuntbank van de wetgeving