S. 3-2047 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende het tot stand brengen van een gelijke beloning van vrouwen en mannen
Olga Zrihen    Margriet Hermans    Fatma Pehlivan    Jihane Annane    Sabine de Bethune   

gelijkheid van beloning
gelijke behandeling van man en vrouw
motie van het Parlement
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-2047/1 3-2047/1 (PDF) Voorstel van resolutie 31/1/2007
3-2047/2 3-2047/2 (PDF) Amendementen 6/3/2007
3-2047/3 3-2047/3 (PDF) Verslag namens de commissie 28/3/2007
3-2047/4 3-2047/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 28/3/2007
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
31/1/2007   Indiening Doc. 3-2047/1 3-2047/1 (PDF)
1/2/2007   Inoverwegingneming
1/2/2007   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
12/4/2007   Inschrijving op agenda
19/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-214 Hand. 3-214 (PDF)
19/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-1/o3) Hand. 3-214 Hand. 3-214 (PDF)
19/4/2007   Aanneming na amendering door commissie
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
1/2/2007   Verzending naar commissie
7/2/2007   Inschrijving op agenda
7/2/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Wouter Beke, Jean Cornil
7/2/2007   Bespreking
7/3/2007   Inschrijving op agenda
7/3/2007   Niet behandeld
28/3/2007   Inschrijving op agenda
28/3/2007   Bespreking
28/3/2007   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o1)
28/3/2007   Aanneming na amendering
28/3/2007   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-2047/3 3-2047/3 (PDF)
28/3/2007   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 3-2047/4 3-2047/4 (PDF)
19/4/2007   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd 19/4/2007
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Geamendeerd 7/2/2007, 28/3/2007