S. 3-204 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van strafvordering, betreffende de terugbetaling van de uitgaven die niet bij de kosten inbegrepen zijn
Alain Destexhe   

gerechtskosten
niet in loondienst verkregen inkomen
rechtsvordering
toegang tot de rechtspleging
advocaat

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-204/1 3-204/1 (PDF) Wetsvoorstel 9/9/2003
3-204/2 3-204/2 (PDF) Advies van de Raad van State 6/12/2005
3-204/3 3-204/3 (PDF) Advies van de Hoge Raad voor de Justitie 25/3/2006
3-204/4 3-204/4 (PDF) Verslag namens de commissie 30/1/2007
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/9/2003   Indiening Doc. 3-204/1 3-204/1 (PDF)
16/10/2003   Inoverwegingneming
16/10/2003   Verzending naar commissie: Justitie
27/10/2005   Externe adviesaanvraag: Raad van State
6/12/2005   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 3-204/2 3-204/2 (PDF)
25/3/2006   Ontvangst extern advies: Hoge Raad voor de Justitie Doc. 3-204/3 3-204/3 (PDF)
25/1/2007   Inschrijving op agenda
1/2/2007   Algemene bespreking Hand. 3-202 Hand. 3-202 (PDF)
1/2/2007   Verval door aanneming van een ander dossier
Zie nr. 3-1686
  Commissie: Justitie
16/10/2003   Verzending naar commissie
25/10/2005   Inschrijving op agenda
25/10/2005   Niet behandeld
26/10/2005   Inschrijving op agenda
26/10/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Fauzaya Talhaoui
26/10/2005   Commissie wenst extern advies: Raad van State
26/10/2005   Commissie wenst extern advies: Hoge Raad voor de Justitie
26/10/2005   Bespreking
16/11/2005   Inschrijving op agenda
16/11/2005   Hoorzitting met vertegenwoordigers van de magistratuur, van de Orde van Vlaamse Balies en van de Ordre des barreaux francophones et germanophone
16/11/2005   Gedachtewisseling
29/11/2005   Inschrijving op agenda
29/11/2005   Hoorzitting met vertegenwoordigers van de vakbonden, van Assuralia en van het VBO
29/11/2005   Gedachtewisseling
7/12/2005   Inschrijving op agenda
7/12/2005   Hoorzitting met vertegenwoordigers van Test Aankoop;van het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties (OIVO) en van de ziekenfondsen
7/12/2005   Gedachtewisseling
14/12/2005   Inschrijving op agenda
14/12/2005   Hoorzitting met de heer Jean-FranÁois Van Drooghenbroeck, professor gerechtelijk recht aan de UCL
14/12/2005   Hoorzitting met de heer Jacques Laffineur, advocaat bij de balie te Brussel
14/12/2005   Hoorzitting met de heer Bertrand De Coninck, advocaat bij de balie te Brussel
14/12/2005   Hoorzitting met de heer FranÁois Glansdorff, gewezen stafhouder van de balie te Brussel, advocaat
14/12/2005   Hoorzitting met de heer Bart De Temmerman, wetenschappelijk medewerker aan de KUL en referendaris bij het Hof van Cassatie
14/12/2005   Gedachtewisseling
25/1/2006   Inschrijving op agenda
25/1/2006   Niet behandeld
14/2/2006   Inschrijving op agenda
14/2/2006   Niet behandeld
15/2/2006   Inschrijving op agenda
15/2/2006   Niet behandeld
22/2/2006   Inschrijving op agenda
22/2/2006   Niet behandeld
14/3/2006   Inschrijving op agenda
14/3/2006   Uitgesteld
15/3/2006   Inschrijving op agenda
15/3/2006   Bespreking
2/5/2006   Inschrijving op agenda
2/5/2006   Bespreking
17/5/2006   Inschrijving op agenda
17/5/2006   Bespreking
6/12/2006   Inschrijving op agenda
6/12/2006   Niet behandeld
6/12/2006   Inschrijving op agenda
6/12/2006   Niet behandeld
12/12/2006   Inschrijving op agenda
12/12/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Luc Willems
12/12/2006   Vervallen
ten gevolge van de aanneming van het wetsvoorstel nr. 3-1686/1
30/1/2007   Inschrijving op agenda
30/1/2007   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 3-204/4 3-204/4 (PDF)
1/2/2007   Vervalt
1/2/2007   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd 1/2/2007
Commissie: Justitie
Vervallen 26/10/2005, 16/11/2005, 29/11/2005, 7/12/2005, 14/12/2005, 15/3/2006, 2/5/2006, 17/5/2006, 12/12/2006, 30/1/2007

Kruispuntbank van de wetgeving