S. 3-2039 Dossierfiche K. 51-2677

Wetsontwerp tot aanpassing van de wetgeving inzake de bestrijding van omkoping
Regering G. Verhofstadt II  

belastingaftrek
fiscaal recht
extraterritoriale bevoegdheid
internationaal strafrecht
belasting van natuurlijke personen
internationale handel
belasting
OESO
strafprocedure
ambtenaar
interpretatie van het recht
corruptie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2677/1 Wetsontwerp 6/9/2006
K. 51-2677/2 Verslag namens de commissie 31/10/2006
K. 51-2677/3 Verslag namens de commissie 19/1/2007
K. 51-2677/4 Tekst verbeterd door de commissie 19/1/2007
K. 51-2677/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 25/1/2007
3-2039/1 3-2039/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 31/1/2007
3-2039/2 3-2039/2 (PDF) Verslag namens de commissie 10/4/2007
3-2039/3 3-2039/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 12/4/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
24/5/2005   Erratum (27951)
  [K1] Behandeling door Kamer
6/9/2006   Indiening Doc. K. 51-2677/1
31/10/2006   Aanneming in commissie (art.8 - 20)(verbeterd) Doc. K. 51-2677/2
19/1/2007   Aanneming in commissie (art.1-7) (ongewijzigd) Doc. K. 51-2677/3
25/1/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 261, p. 46-47
25/1/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 261, p. 74-75
Doc. K. 51-2677/5
25/1/2007   Aanneming zonder amendering
26/10/2006   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/38 3-82/38 (PDF)
26/10/2006   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/38 3-82/38 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
26/1/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
31/1/2007   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-2039/1 3-2039/1 (PDF)
31/1/2007   Verzending naar commissie: Justitie
3/4/2007   Inschrijving op agenda
12/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-213 Hand. 3-213 (PDF)
12/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+53/-0/o0) Hand. 3-213 Hand. 3-213 (PDF)
Doc. 3-2039/3 3-2039/3 (PDF)
  Commissie: Justitie
31/1/2007   Verzending naar commissie
28/2/2007   Inschrijving op agenda
28/2/2007   Niet behandeld
7/3/2007   Inschrijving op agenda
7/3/2007   Niet behandeld
14/3/2007   Inschrijving op agenda
14/3/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
14/3/2007   Bespreking
20/3/2007   Inschrijving op agenda
20/3/2007   Niet behandeld
21/3/2007   Inschrijving op agenda
21/3/2007   Niet behandeld
27/3/2007   Inschrijving op agenda
27/3/2007   Bespreking
27/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
27/3/2007   Aanneming zonder amendering
10/4/2007   Inschrijving op agenda
10/4/2007   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (12 stemmen)
Doc. 3-2039/2 3-2039/2 (PDF)
1/3/2007   Opschorting termijn
convocatie POC
6/3/2007   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
30 + 30
Doc. 3-82/44 3-82/44 (PDF)
7/3/2007   Hervatting termijn
7/3/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
17/4/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
11/5/2007   Bekrachtiging en afkondiging
datum aangepast via erratum
8/6/2007   Bekendmaking (31224-31226)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 25/1/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 12/4/2007
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 14/3/2007, 27/3/2007, 10/4/2007
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 27/1/2007 5 31/1/2007
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 1/2/2007 30 12/3/2007
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (S1) 1/2/2007 11
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
30 + 30
Onderzoekstermijn (S1) 1/2/2007 41 26/4/2007
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 1/2/2007 11 19/3/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
11/5/2007 8/6/2007 , blz 31224-31226
Errata
Op 24/5/2005 , blz 27951

Kruispuntbank van de wetgeving